Milieu en duurzaamheid

Een beter milieu begint bij jezelf. In het beleid van Baan Twente speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Vanaf de oprichting in 1966 is duurzaam ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Een beter milieu begint bij jezelf

Ontdek wat bij jou past

baantwente_milieu-en-duurzaamheid

Een beter milieu begint bij jezelf
In het beleid van Baan Twente speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Vanaf de oprichting in 1966 is duurzaam ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit is onder andere terug te zien in onze vestiging in Rijssen. Dankzij een systeem met 72 palen van 120 meter lengte wordt de aarde gebruikt om in de zomerdag het pand te koelen en in de winterdag te verwarmen. De energie die hiervoor nodig is wordt opgewekt door 268 zonnepanelen op ons dak. Maar met alleen zonnepanelen en een warmtepomp red je het niet. Aan duurzaamheid moet iedere dag opnieuw gewerkt worden, want stilstand is achteruitgang. Vandaar dat Baan Twente spreekt van “duurzaam investeren in renderend innoveren”.

20200506-4131-lr

Baan Twente officieel Erkend Duurzaam
Baan Twente is sinds september 2016 een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het certificaat Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door IvDM en is het bewijs dat wij in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in de dagelijkse praktijk van het autobedrijf? Op die vraag hebben wij een een helder antwoord. “Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld alleen nog maar stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We hebben groene stroom en gaan zuinig om met energie.” Ook als werkgever hebben wij de zaken op orde. Duurzaam betekent in dat opzicht dat er aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. Buiten het bedrijf nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de sponsoring van onder andere Alpe d'Huez en de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade.

MBC57168 (1)

Duurzame mobiliteit
Uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen in het autobedrijf ook om het aanbieden van duurzame mobiliteit. In de showroom van Baan Twente staan dan ook alle schone en zuinige modellen van Mercedes-Benz. “Wij merken dat er steeds meer vraag is naar auto’s met een lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik. Als geen ander kunnen wij onze klanten informeren over de mogelijkheden van schone mobiliteit. Daarbij denken we verder dan de auto’s die we nu verkopen; ook in onze werkplaats wordt op een duurzame manier gewerkt met duurzame materialen. ”Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van het branche-brede duurzaamheidsprogramma van RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en STIBA dat wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit).

ev-charging-mileu-en-duurzaamheid

People, Planet, Profit

People
Met 200 goed opgeleide vaste medewerkers worden de premium producten in een premium werkomgeving verkocht, onderhouden en gerepareerd. De persoonlijke aandacht voor deze medewerkers resulteert in vele langdurige dienstverbanden. 48% van de medewerkers is langer dan 15 jaar in dienst en op dit moment zijn vijf medewerkers zelfs meer dan 40 jaar voor de organisatie werkzaam. Deze wederzijdse betrokkenheid is een belangrijke sleutel voor het succes van de organisatie. Klanten ervaren deze betrokkenheid en gedrevenheid en voelen zich thuis bij Baan! Dit blijkt niet alleen uit de vele jarenlange klantrelaties, maar ook uit de resultaten van de jaarlijkse verkiezing van de Mercedes-Benz vestiging met de hoogste klanttevredenheid. De afgelopen jaren stond Baan Twente steeds opnieuw op het erepodium. In de medewerkers wordt jaarlijks flink geïnvesteerd. Dat geldt zowel voor de investering in training, opleiding en scholing als voor de investering in faciliteiten. Daarbij valt te denken aan het gebruik van moderne, hoogwaardige en geluidswerende materialen in de werkplaatsen, stempelbruggen waardoor lastige kolommen ontbreken en monteurs niet gehinderd worden, centrale voorzieningen voor olie en lucht, afzuigsystemen etc. Daarnaast speelt in de werkplaatsen "schoon werken" een belangrijke rol. Dat geldt voor de werkplek, maar vooral voor de wijze waarop met de afvalstromen wordt omgegaan. Kwaliteit van werken, Arbo en Milieu staan daarom hoog op de agenda van het werkoverleg van de werkplaatsen. Gescheiden inzameling van papier, plastic, olie, ruiten, plaat- en ruildelen zijn een vast onderdeel van ieders dagelijkse routine.

Planet
In de dagelijkse bedrijfsvoering is het werken volgens de gedachte van de circulaire economie (hergebruik maximaliseren en vernietiging minimaliseren) volop vormgegeven. Alle recyclebare materialen worden gedemonteerd naar gespecialiseerde partijen afgevoerd. Dat geldt voor kostbare motordelen die na revisie hergebruikt worden, maar ook voor carrosseriedelen of ruiten. Materialen zoals olie worden opgevangen en volgens de laatste milieueisen afgevoerd en verwerkt. Duurzaamheid is verankerd in de hele keten van fabrikant naar importeur en dealer. Euro 6 motoren, elektrische voertuigen (E-cell), voertuigen op waterstof (F-cell) op LNG of hybride varianten, ze zijn allemaal in het gamma van Mercedes-Benz opgenomen.

Behalve de genoemde gescheiden afvalinzameling en afzuigsystemen wordt de aandacht voor mens en milieu ook zichtbaar in de panden van Baan Twente. Tijdens de verbouwing van de vestiging in Rijssen heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. Dat uit zich met name in:

solar-mileu-en-duurzaamheid

Profit
Dat 'investeren in duurzaamheid loont' is de vaste overtuiging van Baan Twente. Zeker wanneer de medewerkers op een juiste wijze bij de investeringen betrokken worden. Dit heeft geleid tot efficiencyvoordelen door een goede inrichting van de magazijnen en werkplaatsen. Bovendien hebben vloerverwarming en de warmtepomp gezorgd voor een aangename werkomgeving met verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Terwijl de vestiging in Rijssen nagenoeg verdubbeld is hebben de zonnepanelen het gasverbruik in Rijssen met circa 67% doen afnemen en is het stroomverbruik (als gevolg van de warmtepomp) nagenoeg gelijk gebleven. De oorspronkelijke doelstelling "gelijke energiebehoefte" is méér dan gerealiseerd.

Een beter milieu creëer je samen
Duurzaamheid door de keten heen. Samen kunnen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en creëren we een beter milieu. Steeds vaker worden op dit gebied ook eisen gesteld door afnemers, leveranciers en ander stakeholders. Waar mogelijk geven we hieraan invulling en daarom kunt u met betrekking tot vragen en verbeterpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid mailen naar mvo@baantwente.nl.