Milieu en duurzaamheid bij Baan Trucks

Een beter milieu begint bij jezelf

In het beleid van Baan Truck speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Vanaf de oprichting in 1966 is duurzaam ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit is onder andere terug te zien in onze vestiging in Rijssen. Dankzij een systeem met 72 palen van 120 meter lengte wordt de aarde gebruikt om in de zomerdag het pand te koelen en in de winterdag te verwarmen. De energie die hiervoor nodig is wordt opgewekt door 268 zonnepanelen op ons dak. Maar met alleen zonnepanelen en een warmtepomp red je het niet. Aan duurzaamheid moet iedere dag opnieuw gewerkt worden, want stilstand is achteruitgang. Vandaar dat Baan Trucks spreekt van “duurzaam investeren in renderend innoveren”


People

Met 115 goed opgeleide vaste medewerkers worden de premium producten in een premium werkomgeving verkocht, onderhouden en gerepareerd. De persoonlijke aandacht voor deze medewerkers resulteert in vele langdurige dienstverbanden. 48% van de medewerkers is langer dan 15 jaar in dienst en op dit moment zijn vijf medewerkers zelfs meer dan 40 jaar voor de organisatie werkzaam. Deze wederzijdse betrokkenheid is een belangrijke sleutel voor het succes van de organisatie. Klanten ervaren deze betrokkenheid en gedrevenheid en voelen zich thuis bij Baan!  Dit blijkt niet alleen uit de vele jarenlange klantrelaties, maar ook uit de resultaten van de jaarlijkse verkiezing van de Mercedes-Benz vestiging met de hoogste klanttevredenheid. De afgelopen jaren stond Baan Trucks steeds opnieuw op het erepodium.

In de medewerkers wordt jaarlijks flink geïnvesteerd. Dat geldt zowel voor de investering in training, opleiding en scholing als voor de investering in faciliteiten. Daarbij valt te denken aan het gebruik van moderne, hoogwaardige en geluidswerende materialen in de werkplaatsen, stempelbruggen waardoor lastige kolommen ontbreken en monteurs niet gehinderd worden, centrale voorzieningen voor olie en lucht, afzuigsystemen etc. Daarnaast speelt in de werkplaatsen "schoon werken" een belangrijke rol. Dat geldt voor de werkplek, maar vooral voor de wijze waarop met de afvalstromen wordt omgegaan. Kwaliteit van werken, Arbo en Milieu staan daarom hoog op de agenda van het werkoverleg van de werkplaatsen. Gescheiden inzameling van papier, plastic, olie, ruiten, plaat- en ruildelen zijn een vast onderdeel van ieders dagelijkse routine. 

Planet In de dagelijkse bedrijfsvoering is het werken volgens de gedachte van de circulaire economie (hergebruik maximaliseren en vernietiging minimaliseren) volop vormgegeven. Alle recyclebare materialen worden gedemonteerd naar gespecialiseerde partijen afgevoerd. Dat geldt voor kostbare motordelen die na revisie hergebruikt worden, maar ook voor carosseriedelen of ruiten. Materialen zoals olie worden opgevangen en volgens de laatste milieueisen afgevoerd en verwerkt. Duurzaamheid is verankerd in de hele keten van fabrikant naar importeur en dealer. Euro 6 motoren, electrische voertuigen (E-cell), voertuigen op waterstof (F-cell) op LNG of hybride varianten, ze zijn allemaal in het gamma van Mercedes-Benz opgenomen.

Behalve de genoemde gescheiden afvalinzameling en afzuigsystemen wordt de aandacht voor mens en milieu ook zichtbaar in de panden van Baan Trucks. Tijdens de verbouwing van de vestiging in Rijssen heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. 

Dat uit zich met name in:

  • 268 nieuwe zonnepanelen die jaarlijks ca. 60.000 kWh aan energie opwekken. 
  • Warmtepomp die de aarde gebruikt om het pand gedurende de zomer te koelen en in de winter te verwarmen
  • Vloerverwarming voor een optimaal werkklimaat
  • Isolerend dubbelglas in de showroom
  • T5 verlichting en LED waar mogelijk
  • Snellaadstations voor elektrische voertuigen
  • Bij de (ver)bouw van het pand zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt

Profit

Dat “investeren in duurzaamheid loont!” is de vaste overtuiging van Baan Trucks. Zeker wanneer de medewerkers op een juiste wijze bij de investeringen betrokken worden. Dit heeft geleid tot efficiencyvoordelen door een goede inrichting van de magazijnen en werkplaatsen. Bovendien hebben vloerverwarming en de warmtepomp gezorgd voor een aangename werkomgeving met verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Terwijl de vestiging in Rijssen nagenoeg verdubbeld is hebben de zonnepanelen het gasverbruik in Rijssen met ca. 67% doen afnemen en is het elektraverbruik (als gevolg van de warmtepomp) nagenoeg gelijk gebleven. De oorspronkelijke doelstelling "gelijke energiebehoefte" is méér dan gerealiseerd.

 


Een beter milieu creëer je samen

Duurzaamheid door de keten heen. Samen kunnen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en creëren we een beter milieu. Steeds vaker worden op dit gebied ook eisen gesteld door afnemers, leveranciers en ander stakeholders. Waar mogelijk geven we hieraan invulling en daarom kunt u met betrekking tot vragen en verbeterpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid mailen naar mvo@baantwente.nl
  

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart